TVA – Ce trebuie să știi despre această taxă, dacă ești sau vrei să devii patron

Dă şi tu share articolului

Trebuie să învățați o mulțime de noțiuni de contabilitate, fie că aveți deja o afacere, fie că doriți să începeți una. Unul dintre cele mai importante este TVA-ul.

Ce este TVA și de ce ar trebui să vă intereseze ca proprietar de afacere în România?
Mai jos, vom trece în revistă aceste preocupări, subliniind în același timp particularitățile sistemului de impozitare a TVA-ului din România și câteva ciudățenii utile pentru managerii de firme locale, indiferent de domeniul de activitate.

Vom discuta mai întâi câteva aspecte generale ale TVA la nivel european, pentru a înțelege mai bine sistemul, iar apoi vom discuta despre legislația internă.

Cele mai importante lucruri de știut despre TVA în UE
În primul rând, atunci când examinăm definițiile, subliniem că taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit pe consum care se aplică practic tuturor bunurilor și serviciilor care sunt achiziționate și vândute pentru utilizare sau consum în Uniunea Europeană,

La nivelul UE există reglementări standard în materie de TVA, însă modul în care acestea sunt puse în aplicare poate varia de la o națiune la alta.
De cele mai multe ori, TVA este datorată pentru toate produsele și serviciile în fiecare punct al lanțului de aprovizionare, inclusiv pentru vânzările către utilizatorii finali.
Acest lucru indică faptul că TVA este percepută pe tot parcursul unui proces de producție, cum ar fi în timpul achiziției de componente, transportului, asamblării, furnizării, ambalării, asigurării și expedierii către clientul final.

TVA se aplică majorității vânzărilor și achizițiilor de bunuri efectuate de întreprinderile cu sediul în UE.
În aceste situații, TVA este calculată și datorată în țara UE în care clientul final consumă produsele.
La fel ca și în cazul bunurilor, serviciile sunt supuse TVA în fiecare stat membru al UE în momentul în care sunt prestate.

Exporturile de mărfuri către națiuni din afara UE sunt scutite de TVA.
În anumite situații, TVA este calculată și datorată în țara de import, astfel încât sunteți scutit de obligația de a declara TVA în calitate de exportator.
Cu toate acestea, pentru a exporta produse, trebuie să prezentați documente care să demonstreze că acestea au fost expediate în afara UE.
Puteți obține acest lucru furnizând autorităților fiscale o copie a unei facturi, un document de transport, o declarație de import de la vamă etc.

Pentru a primi rambursarea integrală a TVA deductibilă plătită pentru tranzacțiile anterioare care au condus la export, va trebui să prezentați această dovadă.
Atunci când exportați bunuri, este posibil să nu puteți recupera TVA dacă nu prezentați documente suficiente.

Ce este TVA și de ce este important ca proprietarii de afaceri din România să o înțeleagă?

Vom discuta aceste aspecte mai în detaliu mai jos, subliniind caracteristicile sistemului românesc de impozitare a TVA, precum și câteva informații utile pentru managerii de companii locale, indiferent de sectorul lor de activitate.

Pentru a înțelege mai bine sistemul, vom trece mai întâi în revistă câteva caracteristici generale ale TVA la nivel european, înainte de a trece la legislația internă.

Ce spune legislația fiscală din România, cu privire la TVA

“Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un tip de impozit general care se percepe pentru toate întreprinderile care produc și distribuie produse și servicii.
Această taxă este plătită de consumatorul final al bunului sau serviciului în cauză și este transferată tuturor celorlalți agenți economici implicați în ciclul economic de producere a bunului sau de prestare a serviciului care face obiectul impozitării.
Agenții economici impozabili care s-au angajat în ciclul economic și și-au folosit dreptul de deducere trimit apoi TVA-ul pe vânzări în visteria statului.

Societățile cu activități economice în România, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, cu revizuirile și completările ulterioare, trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA înainte de începerea activităților respective, în conformitate cu art. 1 alin. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal:

-dacă declară că intenționează să realizeze o cifră de afaceri mai mare sau egală cu pragul de scutire de 300.000 lei; -dacă declară că intenționează să realizeze o cifră de afaceri sub pragul de scutire de 300.000 lei, dar optează pentru regimul normal de impozitare”, conform datelor oficiale oferite de e-guvernare.ro.

De menționat că cererea de înregistrare în scopuri de TVA trebuie depusă de către firmele care se înregistrează în registrul comerțului ( formular 098 ).

Potrivit Ordinului ANAF nr. 631/2016, cererea se depune personal la registratura organului fiscal competent, prin scrisoare recomandată la poștă sau de către solicitantul care acționează în calitate de reprezentant legal al societății/societăților pentru care se depune cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

În continuare, trebuie să știți că organul fiscal va emite Decizia de înregistrare în scopuri de TVA, atunci când se aplică înregistrarea și cu data comunicării acestei decizii, în urma depunerii cererilor de înregistrare în scopuri de TVA de către societăți, utilizând formularul 098 sau, după caz, formularul 010, așa cum s-a menționat mai sus.

Ajustarea TVA este disponibilă pentru persoanele impozabile care aleg să se înregistreze în scopuri de TVA după începerea activității economice, și anume, persoanele care se înregistrează după depășirea pragului de scutire în intervalul de timp prevăzut (10 zile de la data atingerii sau depășirii pragului).

Aceste persoane au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
-stocuri de mărfuri, servicii neutilizate și active fixe corporale în curs de execuție, constituite pe baza unui inventar la momentul trecerii la sistemul standard de impozitare, în conformitate cu articolul 304 din Codul fiscal;

-bunurile de capital pe care contribuabilul le deținea la momentul trecerii la sistemul standard de impozitare și pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat încă, în conformitate cu articolul 305 din Codul fiscal;

Rambursarea de TVA. Sigur ai auzit de ea, iată ce presupune

În cele din urmă, vom discuta despre câteva subiecte cruciale pentru rambursarea TVA pe care nu le-ați auzit în toată viața dumneavoastră în presă.
Rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) se acordă întreprinderilor, la cererea acestora, atunci când veniturile din vânzări sunt mai mici decât veniturile din achiziții.
Atunci când TVA deductibilă este mai mare decât TVA-ul colectat, întreprinderile sunt eligibile pentru a solicita o rambursare de TVA.
Rambursările de TVA sunt disponibile de la bugetul de stat prin intermediul declarației 300 și al declarației 318 (rambursări de TVA din partea UE).

Valoarea TVA care trebuie rambursată se determină prin stabilirea sumelor care provin din taxele pe achiziții efectuate de o persoană impozabilă și a taxelor colectate pentru tranzacțiile impozabile. Iată cum se calculează, în caz că sunteți curioși.
Ca un punct de referință, articolul 316 din Codul fiscal prevede că orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita rambursarea TVA dacă face acest lucru în mod legal.
În cazul în care există sume negative care trebuie rambursate, se poate alege între o rambursare trimestrială sau lunară.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment