Acte necesare schimbare buletin – Ce acte necesare ne trebuie pentru schimbarea cărții de identitate

Dă şi tu share articolului

Toți dintre noi trecem prin asta și mai devreme sau mai târziu trebuie să ne shcimbăm cartea de identitate fie că expiră la termen fie vrem o carte de identitate noua.
Ei bine mai jos vom regăsi actele necesare eliberării cărții de identitate.

Ce acte ne trebuie pentru schimbarea buletinului

Ei bine, tot ce trebuie să faceți este să descărcați

  • o cerere tip de aici pe care o veți completa fie acasă fie în sediul secției de poliției. (Puteți cere și de acolo aceasta cerere)
  • certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, după caz, original și copie;
  • certificatul/hotărârea de divorț, după caz, original și copie;
  • Cartea de identitate care o avetți în prezent dacă e expirată sau urmează să expire. Dacă nu aveți carte de identitate (buletin) întrucât este pierdut nu este nici o problemă veți menționa în cerere carte de identitate pierdută
  • certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
    certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
  • Contractul de casă (actul de spațiu) care face dovada adresei de domiciliudacă casa este cumpărată de dvs. Dacă a fost cumpărată de părinții voștrii iar voi sunteți moștenitori vă trebuie certificatul de moștenitor.
  • Să achitați o taxă de 7 lei la ghișeu

Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se eliberează titularului.
In situația cetățenilor români care au domiciliul în România și care se află temporar în străinătate, eliberarea cărții de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială (împuternicire), autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din țara în care se află solicitantul. In cuprinsul procurii trebuie să se regăsească, în mod obligatoriu, scopul pentru care aceasta a fost eliberată, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate și/sau ridicarea actului de identitate.
Cetățenii români care sunt în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.
In cazul modificării numelui și/sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.
De asemenea informații suplimentare privind activitatea de evidență a persoanelor pot fi obținute și de pe site-ul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor Date: http://depabd.mai.gov.ro

Care sunt termenele de eliberare pentru cărțil de identitate.


Pentru CĂRȚI DE IDENTITATE – 10 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE RESEDINTĂ – 5 ZILE LUCRĂTOARE;
Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE în 5 ZILE LUCRĂTOARE la BIROURILE 2, 3, 4 5 și în 3 ZILE LUCRĂTOARE LA BIROUL l .

În speranța că acest articol v-a ajutat dați un share și un like

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment