Voucherele de energie pentru români, ghid complet: tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1400 lei pentru plata facturilor

Dă şi tu share articolului

În acest an, statul va acorda subvenții persoanelor cu venituri mici.

Beneficiarii trebuie să se adreseze asociației de proprietari sau de locatari din bloc pentru ca datoria curentă sau scadentă să fie certificată de asociație printr-un document numit certificat de validare a datoriei, pentru a putea achita factura cu banii de la stat în cazul căldurii furnizate în sistem centralizat.

Mai exact, OUG 166/2022, care a instituit ajutorul de 1.400 de lei pentru plata facturilor de energie, prevede că, pentru a plăti energia termică furnizată în sistem centralizat, beneficiarul trebuie să obțină de la asociația de proprietari sau de locatari un document cunoscut sub numele de certificat de validare a datoriei, care, după cum îi spune și numele, certifică datoria curentă sau scadentă a beneficiarului sprijinului față de asociație.

Asociația de proprietari/locatari trebuie să fie contactată pentru a obține certificatul de validare a datoriei, care nu se eliberează automat.
În acest caz, asociațiile sunt obligate să obțină acordul beneficiarului de asistență înainte de a prelucra orice date cu caracter personal.

Beneficiarii îl pot utiliza pentru a-și plăti factura de încălzire, odată ce îl au, dar numai dacă au și cartea de identitate și cardul de energie.

Certificatele de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;
suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;
datele de identificare ale asociației de proprietari/ locatari și contul bancar al acesteia;
perioada de consum;
datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

Acest document poate fi eliberat numai beneficiarului sprijinului care figurează în evidențele asociației de proprietari/locatari; nu poate fi eliberat niciunei alte părți terțe.
În plus, ca anexă la documentele justificative de plată a facturii, certificatele de validare a datoriei se eliberează în două exemplare, dintre care unul se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar celălalt la oficiul (oficiile) Poștei Române.

În plus, nu se pot efectua plăți multiple prin mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum și nici nu se poate furniza de mai multe ori certificatul de validare a datoriei către asociația de proprietari sau de locatari.

Organizațiile de proprietari sau de locatari trebuie să colecteze sumele de bani trimise prin mandat poștal de la Poșta Română în numele beneficiarilor de sprijin după ce plata a fost efectuată.
Obligația beneficiarului la energia termică este achitată în același timp, iar fondurile sunt transferate furnizorilor de energie termică în conformitate cu termenii prevăzuți în contractele de furnizare sau în avans.

Ajutorul pentru factura de energie va fi acordat în valoare de 1.400 de lei, distribuit în două plăți egale de câte 700 de lei în lunile februarie și septembrie 2023.

Cum se obține plata de 1.400 de lei pentru energie?

Ca ajutor se oferă un card pe suport de hârtie care poate fi folosit pentru a plăti toate sau o parte din facturile de energie.
În februarie și septembrie 2023, vor fi două plăți egale de câte 700 de lei fiecare.
Plățile pentru sezonul de iarnă 2022-2023 pentru lemne de foc se pot face în numerar la oficiile poștale.

Care sunt condițiile de acordare?

Cardul ajunge la domiciliul beneficiarului prin Poșta Română, cu confirmare de primire.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor beneficia de sprijin o singură dată.
Dacă la un loc de consum domiciliază mai mulți beneficiari, sprijinul se acordă o singură dată per loc de consum. Pe card vor fi scrise numele tuturor beneficiarilor care au aceeași adresă de domiciliu.
Factura poate să fie pe alt nume decât cel al beneficiarului care locuiește la adresă. Adresa locului de consum trebuie să coincidă cu domiciliul beneficiarului (sau domiciliul declarat al acestuia).

La ce pot fi folosiți banii de la stat?
Orice tip de preț al energiei, inclusiv electricitatea, încălzirea urbană, gazul, cazanele, lemnele de foc, păcura, păcura, peleții și alte materiale de încălzire, poate fi acoperit de ajutorul de stat.

Cum pot fi folosiți banii?

Reședința beneficiarului este singura locație pentru care pot fi plătite facturile curente sau neplătite.
Până la epuizarea fondurilor, puteți plăti mai mulți furnizori cu un singur card.

Mandatele poștale sunt utilizate de obicei pentru a efectua plăți.
Pe durata programului de sprijin, se pot face maximum opt plăți pe locație pentru consum.
Atunci când un card de credit expiră, orice sold neutilizat este anulat.

Când sunt distribuite cardurile de energie?

Din februarie 2023, beneficiarii eligibili vor începe să primească cardurile de energie.
Plățile sunt acceptate începând cu 1 martie.

Începând cu luna septembrie, cei care sunt încă calificați pot utiliza cardul pentru a doua tranșă.

În septembrie, cei care devin eligibili între timp vor primi cardul pentru a utiliza a doua tranșă.

Ce acte sunt necesare pentru plată?

Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire și actul de identitate al împuternicitului);
factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/ locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare).

În cazul în care beneficiarul locuiește la o altă adresă decât cea înscrisă pe cardul de energie, beneficiarul trebuie să prezinte atât contractul de furnizare a energiei pentru locația declarată, cât și o declarație pe proprie răspundere care să ateste că beneficiarul utilizează ajutorul la adresa de domiciliu.

Ce este certificatul de validare a datoriilor?

Este un document legal pe care asociația de proprietari sau de locatari îl eliberează pentru a atesta că beneficiarul ajutorului are o datorie în curs de plată sau o datorie scadentă față de asociația de proprietari sau de locatari ca urmare a furnizării centralizate de energie termică.

Asociația de proprietari trebuie să elibereze acest document la cererea titularilor de carduri care sunt conectați la sistemul centralizat de încălzire.

Atunci când îl primesc, aceștia trebuie să îl prezinte poștașului sau poștăriței împreună cu actul de identitate și cardul de energie pentru a-și plăti factura de încălzire.

Certificatele de validare a datoriilor se eliberează în două exemplare; un exemplar este păstrat de către asociația de proprietari/locatari care l-a emis, iar celălalt exemplar este deținut de Poșta Română.

Cum se face plata?

Orice agenție poștală sau oficiul poștal (aflat la adresa beneficiarului) sunt locuri acceptabile pentru efectuarea plății.
Ulterior, banii sunt transferați prin mandat poștal în contul furnizorului de energie (sau al asociației de proprietari/locatari).

În cele din urmă, se obține o dovadă de plată, pe care se notează suma totală datorată, valoarea totală a plății (plăților) și furnizorul (furnizorii) către care s-a efectuat plata.

Când este necesară utilizarea unei declarații pe proprie răspundere?
Ce este o declarație pe proprie răspundere și când este necesară?
În cazul în care nu se poate determina numărul de persoane care stau în același loc de consum, potențialul beneficiar trebuie să completeze declarația pe propria răspundere.

Beneficiarilor le lipsește ocazional un nume de stradă (sau un nume de stradă și un număr administrativ) pe cartea de identitate (mai multe persoane sunt listate la aceeași adresă).
În acest caz, aceștia trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere în care să detalieze populația de la locul de consum.

Oficiul poștal distribuie declarațiile pentru toate aceste circumstanțe care au fost observate la întocmirea listelor de beneficiari, le colectează înapoi în termen de trei zile, actualizează listele de beneficiari și apoi recalculează venitul mediu.

Când se efectuează ancheta socială?

Colegii de cameră nu pot fi eliminați de la adresa de domiciliu dacă la un loc de consum se ia în considerare venitul unei persoane care nu mai locuiește acolo, dar care figurează ca atare în acte.

În această situație, potențialul beneficiar poate solicita primăriei să efectueze o anchetă socială pentru a determina numărul și componența locuitorilor de la locul de consum.
Poșta Română primește rezultatul, iar lista este modificată în consecință.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment