Impozitarea bacșișului a fost adoptată de Parlament. Care este procentul bacșișului maxim taxat din consumație

Dă şi tu share articolului

Proiectul de lege care limitează bacșișurile a fost aprobat marți de Camera Deputaților. Acesta prevede că bacșișurile se pot face cu carduri și nu pot fi decât de până la 15% din valoarea serviciului prestat.

Au fost exprimate 189 de voturi pentru, 34 împotrivă și 4 s-au abținut.

Pentru a face distincția față de banii obținuți de agenții economici pentru furnizarea de produse sau servicii direct către populație și pentru a se asigura că bacșișul este impozitat, propunerea de lege restrânge definiția bacșișului pentru a evidenția această sumă pe bonul fiscal.

Bacșișul se referă la orice plată suplimentară efectuată în mod voluntar de către client în schimbul bunurilor sau serviciilor furnizate de către entitățile comerciale angajate în activități desemnate prin codurile CAEN 5610 pentru restaurante și 5630 pentru baruri și alte locuri unde se pot consuma băuturi alcoolice.

În sensul TVA, bacșișul nu este considerat o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Indiferent de modalitatea de încasare, bacșișul pe care comerciantul l-a primit de la client este notat pe bonul fiscal.

Înainte de emiterea bonului fiscal, operatorii economici sunt obligați să pună la dispoziția clientului un bon de plată pe care acesta poate selecta nivelul bacșișului oferit, care variază între 0% și 15% din valoarea bunurilor consumate.
În cazul în care consumatorul optează să utilizeze această tehnică pentru a calcula valoarea bacșișului, buletinul de plată trebuie să aibă și o altă secțiune în care poate introduce valoarea bacșișului în valoare absolută.

Este interzis prin lege ca proprietarii de afaceri să lege în vreun fel furnizarea de produse sau servicii de plata unui bacșiș.

Cu o singură excepție, comercianții cu amănuntul nu sunt obligați să includă bacșișul pe chitanță atunci când livrează produse la domiciliul clienților.

Bacșișul este introdus în bazele de date electronice ale caselor de marcat fiscale ca un element cu denumirea “bacșiș” și este prezentat independent de produsele livrate sau de serviciile prestate pe aceeași chitanță fiscală.

Bacșișul trebuie să fie notat individual pe factură atunci când utilizatorii furnizează clienților o factură la cererea acestora.
În măsura permisă de gradul de deductibilitate prevăzut de Codul fiscal, sumele care constituie bacșișul, așa cum sunt reflectate pe factură, trebuie să fie înregistrate în conturile operatorilor economici sau ale altor entități plătitoare în contul cheltuielilor de protocol.

Operatorii economici trebuie să precizeze într-un regulament intern procesul și modalitatea de acordare a bacșișului angajaților.
Din punct de vedere fiscal, sumele pe care operatorul economic le primește ca bacșiș de la clienți nu pot fi clasificate ca element de venit pentru operatorul economic sau ca o cheltuială atunci când sunt distribuite personalului.

Sumelor obținute din încasarea bacșișurilor de către angajați li se aplică normele fiscale prevăzute în Titlul IV – Capitolul I din Codul fiscal X din Legea nr. 227/2015, iar reglementările din Titlul V – Contribuții sociale obligatorii – din același act normativ nu li se aplică.

Articolul 115 din Codul fiscal prevede că, atunci când bacșișul este distribuit de către plătitorii de venit și vărsat la bugetul de stat, impozitul pe venit datorat de către angajat este reținut la sursă.
Din motive fiscale, aceste sume nu pot fi încadrate în categoria salariilor sau a veniturilor asimilate salariilor.

La 1 ianuarie 2023, prevederile acestei legi vor intra în vigoare.
Organismul care ia decizii este Camera Deputaților.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment