Despre anularea permisului de conducere – Cand se poate întâmpla

Dă şi tu share articolului

Introducere

Permisul de conducere in ziua de astăzi este o necesitate ne mai find considerat un moft, păstrarea lui pentru unii conducători auto pare destuld e dificilă întrcât aceștia se abat de la respectarea legislației rutiere și ajung să aibă permisul de conducere anulat. Astăzi vom vorbi despre faptele și când se dispune anualrea permisului de conducere de către instanță.

Atunci când o persoană este găsită vinovată de o mulțime de încălcări ale regulilor de circulație și de alte infracțiuni, una dintre sancțiunile posibile este reprezentată de anularea permisului de conducere. Această pedeapsă se dispune in mod obligatoriu sau ar putea rezulta din aplicarea opțională de către instanță a unei sancțiuni facaultative.

În linii generale dacă ne uiotăm la, articolul 114 din OUG 195/2002 (Codul rutier) (cunoscut și sub denumirea de “Codul rutier”) specifică sancțiunea de anulare a permisului de conducere după cum urmează:

(1) Următoarele situații duc la anularea permisului de conducere:

(a) Titularul permisului de conducere a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de o infracțiune care a avut ca rezultat moartea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane și a fost comisă ca urmare a încălcării legislației rutiere;

(b) Titularul permisului de conducere a fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească definitivă de infracțiunea enumerată la articolul 334 alineatul (1) litera (a).
(2) și (4), articolul 335 alineatul (1) și articolul 339 alineatele (2)-(4) din Codul penal;

c) (abrogat)

(d) Pedeapsa suplimentară de interzicere a exploatării unor categorii specifice de vehicule definite de instanță, astfel cum se prevede la articolul 66 alineatul (1), a fost impusă titularului de licență printr-o hotărâre judecătorească definitivă (d).
Codul penal Secțiunea 1.i)

e) Permisul de conducere a fost obținut în mod ilegal, astfel cum a fost stabilit de instanța competentă.

f) Permisul de conducere a fost obținut în timp ce titularul făcea obiectul unei anchete penale sau al unei urmăriri penale pentru o infracțiune rutieră, iar titularul a fost găsit vinovat în cele din urmă.

Deoarece sunt cele mai frecvente în practică și creează cele mai multe dificultăți din punct de vedere juridic, scenariile de la literele a), b) și d) de la articolul 114 din Codul rutier vor primi cea mai mare parte a atenției noastre în acest articol.

Prima situație (de la litera (a)) este una în care permisul de conducere este revocat automat și are loc atunci când titularul permisului a fost găsit vinovat de o infracțiune pentru încălcarea legilor de circulație care a avut ca rezultat moartea sau vătămarea corporală gravă a unei persoane.

Cel mai frecvent caz este cel de vătămare corporală din culpă, o infracțiune care se comite atunci când unul (sau mai multe) dintre evenimentele enumerate la articolul 196 din Codul penal se produc ca urmare a unei coliziuni în trafic, mai exact:

leziuni grave care necesită mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale pentru a se recupera, leziuni estetice grave și avort care pune în pericol viața.

Totuși, aceasta nu este singura infracțiune care, în cazul unei condamnări, duce la suspendarea imediată a permisului de conducere.
Condamnările pentru infracțiuni precum crimă, omor prin imprudență sau vătămare corporală intenționată sunt, de asemenea, supuse anulării dacă au fost comise ca urmare a încălcării regulilor de circulație.

În ceea ce privește cea de-a doua situație, trebuie remarcat faptul că, deși dispozițiile de la litera b sunt oarecum identice cu cele de la litera a, legiuitorul enumeră în mod clar următoarele infracțiuni pentru care licența este revocată automat:

Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu număr fals de înmatriculare (art. 334, alin. (2) C. pen) sau a cărui număr de înmatriculare a fost retras sau care este înmatriculat în alt stat și nu are drept de circulație în România (art. 334, alin. (4) C. pen.)
conducerea unui vehicul de către o persoană care are permis de conducere necorespunzător categoriei respective de vehicule, ori a cărei permis a fost retras, anulat sau suspendat sau care nu are dreptul de a conduce vehicule în România (art. 335, alin (2) C. pen.)
conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante (art. 336 C. pen.)
refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei ori prezenței substanțelor stupefiante în sânge (art. 337 C. pen.)
părăsirea locului accidentului (art. 338 C. pen.)
participarea la întreceri neautorizate (art. 339, alin. (2) C. pen.)
așezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică circulația pe drumurile publice (art. 339, alin. (3) C. pen.)
lăsarea fără supraveghere pe drumul public a unui vehicul care transportă substanțe periculoase (art. 339, alin. (4) C. pen.)

Cel de-al treilea caz (cazul lit. d) se aplică numai infracțiunilor pentru care legea penală prevede în mod expres impunerea unei pedepse suplimentare de interzicere a exercitării unui anumit drept sau infracțiunilor pentru care instanța consideră (opțional) că este necesară o pedeapsă suplimentară de acest tip pe lângă pedeapsa principală.
Aceste infracțiuni nu trebuie, desigur, să fie de așa natură încât să intre sub incidența literelor (a) sau (b).
De exemplu, indiferent de circumstanțele atenuante sau de pedeapsa pe care instanța ar impune-o, nu ar fi permis să oblige la păstrarea permisului de conducere în cazul unei condamnări pentru o infracțiune care implică vătămări corporale cu răspundere.
În această situație, condamnarea face ca anularea să fie inevitabilă.

Singurul caz în care instanța are autoritatea de a decide dacă revocă sau păstrează privilegiile de conducere ale contravenientului este cazul d).
Pentru ca permisul de conducere să fie suspendat, instanța va impune, în plus față de pedeapsa principală (încarcerare sau amendă), interdicția de a conduce una sau mai multe categorii de vehicule, astfel cum se specifică la articolul 66 alineatul (2) litera (b) din Codul penal.
Secțiunea i. din Codul penal.

Chiar dacă a fost comisă una dintre infracțiunile enumerate la articolul 114 litera (a) sau (b) din Codul rutier, este posibil să vă păstrați permisul de conducere.
Permisul este revocat doar în cazul unei condamnări, așa cum se precizează în mod clar în legea menționată anterior. Nu orice soluție a instanței este, însă, una de condamnare.

Potrivit art. 396 C. pen.: ‘’Instanța hotărăște asupra învinuirii aduse inculpatului, pronunțând, după caz, condamnarea, renunțarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal.’’

Încheierea procedurilor penale poate avea loc într-o varietate de modalități alternative, condamnarea fiind doar una dintre ele, așa cum se menționează în mod specific în această cerință legislativă.
Încheierea procedurilor penale prin achitare, amânarea pedepsei, renunțarea la pedeapsă sau amânarea pedepsei nu este același lucru cu pronunțarea unei condamnări.

Deoarece nu există o opțiune de condamnare, articolul 114 din Codul rutier nu se aplică în cazul în care instanța decide oricare dintre alternativele descrise mai sus.
În cazul în care se renunță la pedeapsă, se amână aplicarea pedepsei, o persoană este găsită nevinovată sau se renunță la cauza penală, permisul de conducere nu este retras.

De asemenea, este esențial să se aducă în discuție situația în care instanța, în conformitate cu articolul 91 din Codul penal, impune o pedeapsă cu suspendare sub supraveghere.
Întrucât în acest caz s-a ajuns la o condamnare, chiar dacă termenul a fost suspendat sub supraveghere, privilegiul de conducere va fi revocat automat de la data pronunțării verdictului final.
Dispozițiile articolului 116 din Codul rutier intră, de asemenea, în vigoare în acest moment. Potrivit acestei prevederi, “Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a unei hotărâri definitive de condamnare judecătorească pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 114 alin. (1) (…) poate susține examenul pentru obținerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile deținute anterior, dacă:

b) a trecut un an de la data (…) rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus (…) suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

Concluziio,

Am parcurs impreuna pasaje din legislatia rutiera si cea penala cu privire la anualera opermisului de conducere. Ca si sfaturi: Conduceti mereu prudent, respectati codul rutier pentru a nu ajunge intr-o situatie de genul acesta.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment