Cumpărarea de vechime. Care sunt condiţiile şi cât costă o lună

Dă şi tu share articolului

Prevederile OUG 163/2020 permit persoanelor fizice care nu au calitatea de pensionari să plătească contribuții de asigurări sociale pentru perioade de până la șase ani anteriori lunii în care se încheie contractul de asigurare, cu condiția să nu fi realizat încă un stagiu de cotizare sau un stagiu asimilat unui stagiu de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat în acesta, în țară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în altă țară.

Acordul de asigurare socială se încheie numai pentru a fi eligibil pentru o pensie pentru limită de vârstă și numai pentru perioadele anterioare.
Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani și data atingerii vârstei standard de pensionare sunt perioadele pentru care se poate încheia contractul.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

  • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
  • declaraţia pe propria-răspundere (model);
  • procura specială autentificată în condițiile legii şi care trebuie să conţină, în mod expres, datele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului, respectiv cel puţin: numele, prenumele, data naşterii, adresa şi CNP.

Scopul împuternicirii este de a acorda mandatarului permisiunea de a semna contractul de asigurări sociale prevăzut de OUG nr. 163/2020 în numele persoanei care va primi prestații de asigurare și de a plăti contribuția de asigurări sociale necesară persoanei asigurate.

Venitul asigurat specificat în contractul de asigurare socială, care servește drept bază pentru calcularea contribuției de asigurare socială, este ales de partea care încheie acordul și nu poate fi mai mic decât salariul minim brut național garantat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

Având în vedere că venitul minim brut pe economie în 2022 este de 2.550 de lei, persoanele interesate de achiziționarea vechimii vor trebui să cheltuiască 638 de lei pentru fiecare lună.
Cei interesați pot opta să plătească totul odată, în mai multe rate lunare sau integral.

Pentru a crește veniturile românilor, în special ale celor slabi și vulnerabili, Ministerul Finanțelor a deschis o dezbatere publică pe marginea deja cunoscutului proiect de Ordonanță de Urgență.

Documentul enumeră fiecare acțiune programată pentru 2023, printre care se numără plata facturilor la energie, creșterea punctului de pensie și ajutorul de stat pentru cei cu venituri mici.

În ceea ce privește pensiile, pensia minimă garantată va fi de 1.125 de lei, în condițiile în care punctul de pensie va crește cu peste 10% de la 1 ianuarie 2019, potrivit documentului pus în dezbatere și care, pentru a deveni lege, trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.

Punctul de pensie va fi de 1.785 de lei de la 1 ianuarie, potrivit proiectului de OUG aflat în prezent în dezbatere la Ministerul Finanțelor. Începând cu 2024, această sumă va fi majorată cu rata medie anuală a inflației plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Așa-numita pensie minimă garantată, sau indemnizația socială pentru pensionari, va fi de 1.125 de lei de la 1 ianuarie.

În acest proiect sunt incluse mai multe politici legate de pensionari decât cele propuse anterior, inclusiv asistență pentru persoanele care primesc pensii modeste (600-800 de lei pe lună).

Amintim că, în iulie 2022, statul a acordat seniorilor cu salarii sub 2.000 de lei un ajutor financiar unic de 700 de lei.

Potrivit premierului de săptămâna trecută, aceste măsuri sunt necesare deoarece “momentul în care ne aflăm este unul caracterizat de diverse crize la nivel mondial și trebuie să ne asigurăm că repercusiunile creșterii inflației sunt atenuate”.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment