Ajutorul de 1.400 lei pentru plata energiei. Cum se obține și cine are dreptul

Dă şi tu share articolului

Statul oferă acest ajutor pentru a-i ajuta pe oameni să își plătească obligațiile sau cheltuielile legate de electricitate, gaz, cazane, lemne de foc și încălzire centrală.

Începând cu anul 2023, un ajutor financiar de 1.400 de lei va fi acordat tuturor persoanelor cu venituri mici, inclusiv persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități cu venituri mici, persoanelor care primesc asistență socială și beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei.

Distribuirea cardurilor

Poșta Română va distribui cardurile, care vor conține un cod de bare, iar plățile facturilor vor fi trimise tot prin intermediul serviciului poștal.

Acest ajutor temporar este acordat în conformitate cu OUG 166/2022, care prevede că se acordă persoanelor cu venituri reduse și poate fi folosit pentru plata oricărui tip de factură de energie, inclusiv cele pentru energie electrică, încălzire centrală, gaze, butelii, lemne de foc, păcură, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Ajutorul de 1.400 de lei va fi distribuit în două tranșe egale de câte 700 de lei, prima fiind acordată în luna februarie, iar a doua în septembrie.
Poșta Română va distribui cardurile în conformitate cu listele furnizate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pe baza tabelelor centralizatoare transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prin urmare, beneficiarii vor primi instantaneu prin poștă cardul energetic împreună cu o confirmare de primire.

Cardul va fi distribuit gratuit, dar în cazul în care acesta este pierdut, beneficiarul va fi responsabil pentru costurile legate de emiterea și distribuirea unui nou card.

Cum se plătesc facturile

Fiecare beneficiar de ajutor pentru energie va putea alege ce facturi va plăti cu banii de la stat, odată ce va avea cadrul în vigoare.
Mandatele poștale vor fi folosite pentru a deconta orice plăți curente sau scadente către furnizorii de energie.

Potrivit avocatnet, beneficiarul ajutorului va primi dovada plății în mandatul poștal pentru a confirma că plata a fost efectuată atunci când plătește prin mandat poștal.
La adresa de domiciliu a beneficiarului, poștașul ar putea fi plătit direct sau la oficiile poștale.

Furnizorii de energie pot fi plătiți integral sau parțial cu mandate poștale la oficiul poștal sau de către poștașul de la domiciliul beneficiarului.

Aceeași dovadă de plată este produsă în ambele situații, iar Poșta Română se ocupă și de gestionarea plăților către furnizorii de energie.

Pentru a primi plățile prin mandat poștal, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele documente:

cardul de energie în vigoare în ziua plății prin mandat poștal;

cartea de identitate a beneficiarului de sprijin;

documentul (documentele) justificativ(e) care să demonstreze obligația în curs sau scadentă față de furnizorul de energie și/sau, după caz, față de asociația de proprietari/locatari; Contractul de furnizare a energiei la reședința declarată, împreună cu o declarație pe proprie răspundere că titularul cardului de energie utilizează sprijinul pentru compensarea prețului energiei la reședința în care locuiește, în cazul în care titularul cardului de energie are o altă reședință decât cea indicată pe cardul de energie.

Cardul de energie va fi nominal, va conține informații de identificare și de securitate, va fi valabil doar în interiorul granițelor României și va fi limitat la utilizarea în rețeaua teritorială a Poștei Române pentru plata facturilor de la furnizorii de energie.

Un singur card de energie va fi acordat tuturor beneficiarilor cu aceeași adresă de domiciliu, dacă unul sau mai mulți beneficiari cu aceeași adresă se află pe lista de beneficiari creată de MMSS.

Cine sunt beneficiarii ajutorului

OUG 166/2022 prevede că următoarele persoane și familii vor fi calificate pentru asistență:

pensionarii de invaliditate, indiferent de vârstă, al căror venit lunar este mai mic sau egal cu 2.000 de lei; pensionarii din sistemul public de pensii; pensionarii înregistrați la casele de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza unor legi speciale, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale; toți aceștia au peste 60 de ani și au un venit lunar mai mic sau egal cu 2.000 de lei;

persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu – atât copii cât și adulți – al căror venit lunar propriu este mai mic sau echivalent cu 2.000 de lei;

familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social.

Persoanele ce se încadrează la mai multe categorii de beneficiari vor putea primi sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordării acestuia.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment