A fost aprobat modelul cardului de energie pentru plata facturilor la utilităţi

Dă şi tu share articolului

Aprobarea mecanismului cardului energetic pentru plata facturilor de energie electrică
În 2023, românii vulnerabili vor primi un sprijin de 1.400 de lei.

Marcel Boloș, ministrul pentru Investiții și Proiecte Europene, a aprobat prin Ordin modelul de card energetic pentru distribuirea unui ajutor de 1.400 de lei pe an persoanelor defavorizate.
Potrivit ministerului, cardul de energie permite beneficiarului să utilizeze serviciul de mandat poștal oferit de CN Poșta Română SA pentru acoperirea facturilor curente și/sau scadente datorate furnizorilor de energie.

“Aprobarea conceptului de card de energie care ar urma să ofere românilor defavorizați 1.400 de lei în 2023 pentru plata facturilor la energia electrică
De asemenea, a fost acceptat și certificatul de validare a datoriilor, care va fi furnizat de asociațiile de proprietari-chiriași pentru a valida datoriile prezente sau restante asociate furnizării de energie termică în sistem centralizat.
Astăzi, MIPE a finalizat contractul prin care CN Poșta Română va furniza asociațiilor de proprietari/locatari cartelele energetice și certificatele de validare a datoriilor.
CN Poșta Română va fi responsabilă de distribuirea și încărcarea cardurilor, precum și de efectuarea plăților prin mandat poștal pentru compensarea prețului energiei”, potrivit comunicatului MIPE.

A fost ales, de asemenea, modelul certificatelor care urmează să fie emise de asociațiile de proprietari/locatari pentru a confirma datoria existentă sau neachitată asociată furnizării de energie termică în sistem centralizat.

Certificatele se emit în două exemplare

Compania Națională “Poșta Română” S.A. păstrează al doilea exemplar al acestor certificate de validare a creanțelor, care se eliberează în două exemplare și se anexează la documentele justificative ale plății prin serviciul de mandat poștal, potrivit MIPE. Un exemplar este păstrat la asociația de proprietari/locatari care le-a emis.

Beneficiarii trebuie să știe că asociațiile de proprietari/locatari primesc fondurile trimise prin mandat poștal de la Compania Națională “Poșta Română” S.A., le încasează în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarilor de sprijin către furnizorii de energie termică și virează fondurile către acești furnizori la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau mai devreme, înainte de aceste termene.

Era esențial să se acționeze rapid cu acest sprijin provizoriu, care ar fi ajutat aproximativ 2,8 milioane de persoane, având în vedere creșterea facturii lunare de energie cu 43%.
Indiferent de tipul de energie utilizată – electricitate, încălzire urbană, gaz, cazane, lemne de foc, păcură, păcură, peleți și alte materiale de încălzire – ajutorul de 1.400 de lei susținut de MIPE va compensa creșterea cheltuielilor lunare cu energia.
Tot astăzi, a fost semnată Convenția care va permite Poștei Române să creeze și să distribuie aceste carduri, garantând că ajutorul finanțat din bani europeni va ajunge cât mai repede la persoanele care au nevoie disperată de acest sprijin.

Cum vor fi acordate ajutoarele pentru compensarea preţurilor la energie

Fiecare loc de consum/gospodărie vulnerabilă va beneficia de un sprijin pentru compensarea prețului energiei în valoare de 1.400 de lei, care poate fi utilizat până la 31 decembrie 2023. Sprijinul va fi acordat în două tranșe, după cum urmează:
700 lei/lună se acordă în februarie 2023 pentru lunile ianuarie – iunie 2023 și în septembrie 2023 pentru lunile iulie – decembrie 2023.

Vor beneficia de această măsură pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii înregistrați la casele de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza unor legi speciale cu vârsta de 60 de ani sau peste și al căror venit lunar este mai mic sau egal cu 2.000 de lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și al căror venit lunar este mai mic sau egal cu 2.000 de lei, potrivit ordonanței adoptate astăzi.

Sprijinul se acordă pe loc de consum, prin urmare, în cazul familiilor cu mai mulți ocupanți, venitul pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 2.000 de lei, potrivit MIPE.

Ce trebuie să ştie potenţialii beneficiari

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va întocmi o listă cu persoanele eligibile, iar ajutorul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit și distribuit de Compania Națională “Poșta Română” S. A., fără valoare nominală, valabil pe întreg teritoriul României, care dă dreptul la un ajutor financiar pentru compensarea costurilor cu energia, inclusiv energie electrică, încălzire centrală, gaze, butelii, lemne de foc, păcură, păcură, peleți și alte tipuri de încălzire.
Beneficiarii ajutorului vor putea utiliza cardul de energie pentru a achita plățile curente și/sau scadente către furnizorii de energie prin intermediul serviciului de mandat poștal oferit de CN Poșta Română SA.

Banii pentru finanțarea acestui ajutor vor fi virați în contul bancar al CN Poșta Română SA de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Persoanele care se încadrează în mai multe categorii vor primi ajutor doar pentru categoria din care fac parte acum.
Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va pune la dispoziția CN Poșta Română o listă completă a persoanelor și familiilor eligibile pentru acest ajutor.

Dă şi tu share articolului

Te-ar mai putea interesa

Leave a Comment